ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 14:57

Σχετικά με την εφαρμογή του GDPR (General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, που θα ισχύσει στη χώρα μας από τις 25-05-18, σας ενημερώνουμε ότι, ζητήσαμε και λάβαμε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κ. Γιώργο Καλούδη, μια περίληψη των γενικών διατάξεων του «Κανονισμού», προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητός σε μας και στα μέλη μας που θα τον εφαρμόσουν.
Ο κ. Καλούδης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και τον ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό και μας έστειλε τη περίληψη που του ζητήσαμε την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Είναι χρήσιμο να σας ενημερώσουμε ότι ο Κανονισμός περιλαμβάνει παρέκκλιση για επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν στοιχεία κάτω του αριθμού των 250 ( πελατών ή εργαζομένων) γι’ αυτό ίσως να μην αφορά μεγάλο μέρος των επιχειρήσεών μας.
Παρ’ όλα αυτά εμείς συνιστούμε στα μέλη μας να αναρτήσουν το παρακάτω κείμενο (ελληνικά- αγγλικά- γερμανικά και ρωσικά ) στο site τους ή σε εμφανές σημείο στην επιχείρησή τους ώστε να διαβεβαιώνουν του πελάτες τους για τη διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών τους στοιχείων που τους παραχωρούν προκειμένου να πραγματοποιήσουν κράτηση στο κατάλυμά τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρησή μας συμμορφώνεται στο πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θέτει ο νέος Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση κ.α. Η επιχείρηση μας δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους.
Η επιχείρηση αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για την συμπλήρωση του βιβλίου πόρτας, η οποία είναι υποχρεωτική βάσει νόμου και τα χρησιμοποιεί, μόνο εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (έντυπο αξιολόγησης, πακέτα προσφορών κ.α.).
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία την υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.
Η επιχείρηση εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση αλλά δύναται να σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την επιχείρησή μας, παρακαλώ να μας ενημερώσετε άμεσα.

PERSONAL DATA PROTECTION DECLARATION - SECURITY AND PRIVACY POLICY
We wish to hereby inform you that our company complies with the protection framework for natural persons with regard to the processing of personal data, as established by the new Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament.
Personal data is defined as information that can be used to identify you, such as your name, e-mail address, postal address, etc. Our company does not collect your personal data unless you have explicitly provided it for a specific purpose and under the condition that you have consented to their use.
The company stores your personal data in order to update the customer registration book, keeping which is mandatory by law, and uses it only if you consent to receiving newsletters (evaluation form, special offers etc.).
The company reserves the right to disclose information pertaining to you if the law so requires or if such disclosure is demanded by the competent government authorities, administrative authorities, or law enforcement.
The company guarantees that it will not transmit, share, disclose etc. your personal data to third parties for any purpose or use, but may send you newsletters via e-mail.
If you do not wish to receive newsletters from our company, please inform us about it, as soon as possible.

ERKLÄRUNG ZUM SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN – SICHERHEITS- & DATENSCHUTZPOLITIK
Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass unser Unternehmen im Rahmen des Schutzes natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten der neuen Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments entspricht.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Sie identifizieren, z. B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Postanschrift usw. Unser Unternehmen erfasst Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie diese ausdrücklich für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt haben und Sie Ihre Zustimmung zu deren Nutzung gegeben haben
Das Unternehmen speichert Ihre personenbezogenen Daten für die gesetzlich vorgeschriebene Vervollständigung des Gästeregisters und verwendet sie nur für die Übermittlung von Informationsmaterial (Bewertungsformular, Promotionspakete etc.), wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu gegeben haben.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Informationen über Sie offenzulegen, wenn das Gesetz dies erforderlich macht oder wenn eine solche Auskunft von den zuständigen Regierungsbehörden, Verwaltungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden verlangt wird.
Das Unternehmen garantiert, dass es Ihre persönlichen Daten zu keinem Zweck oder Gebrauch an Dritte weiterleitet, darüber Auskunft erteilt, diese abtritt etc., jedoch ist es möglich, dass es Ihnen Informationsmaterial per E-Mail zukommen lässt.
Wenn Sie keine Newsletter von unserem Unternehmen erhalten möchten, aktivieren Sie bitte das folgende Kontrollkästchen:
Ich bin nicht damit einverstanden, von Ihrem Unternehmen Informationen zu erhalten.[ ]

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Сообщаем Вам, что наше предприятие поддерживает политику защиты физических лиц от обработки данных персонального характера в рамках, установленных Регламентом Европейского парламента № 2016/679.
Персональными данными называются идентифицирующие Вас сведения, в частности, Ваше имя, электронный адрес, почтовый адрес и т.д. Наше предприятие не собирает Ваши персональные данные за исключением тех случаев, когда они предоставляются Вами добровольно с определенной целью и согласием на их использование.
Наше предприятие сохраняет Ваши персональные данные для ведения обязательной согласно закону регистрации клиентов, а также в случае Вашего согласия может использовать их для рассылки различной информации (анкеты, рекламные пакеты и т.д.)
Предприятие сохраняет за собой право сообщать Вам касающуюся Вас информацию, если это предписывается законодательством или требуется компетентными правительственными и муниципальными органами, а также судебными и исполнительными институтами.
Предприятие гарантирует, что оно не будет распространять, передавать, обнародовать и т. д. Ваши персональные данные третьим лицам с любой целью и для любого использования, однако может высылать Вам в электронном виде рекламную информацию.
Если Вы не желаете получать рекламную информацию от нашего предприятия, сделайте отметку в квадратике ниже.
Не согласен(сна) получать информацию о Вашем предприятии

 

Holidays in Corfu

Αναζήτηση

Η έρευνα λειτουργεί σε λέξεις 4 γραμμάτων και άνω, εάν επιθυμείτε κάποια συντόμευση (πχ ΕΟΤ), γράψτε μια από τις λέξεις ολόκληρη (πχ οργανισμός).

Τελευταία Άρθρα

Στοιχεία Ομοσπονδίας

 

 Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας

Ιακώβου Πολυλά & Ντίνου Θεοτόκη 2Α
49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661026133 Fax. 2661023403
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.